จำนวนเรื่องที่ลูกจ้างยื่นคำร้องผ่านอินเทอร์เน็ต


แสดงข้อมูลทั่วประเทศ

ข้อมูลสถิติ

 หน่วยงาน รอเจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ ประสานโอน ถอนคำร้อง รวม
 สสค.สมุทรปราการ 613 253 15 124 1027
 สรพ.3 (คลองเตยฯ 30 107 128 230 530
 สสค.ระยอง 25 73 145 93 338
 สสค.ชลบุรี 13 132 24 89 262
 สสค.นครปฐม 7 11 71 160
 สสค.ปราจีนบุรี 6 11 7 35
 สรพ.9 (จตุจักรฯ 2 173 51 156 406
 สสค.จันทบุรี 2 1 2 12
 สสค.นนทบุรี 1 85 49 65 231
 สสค.สิงห์บุรี 1 3 2 8
 สสค.สระบุรี 1 81 8 91
 สสค.อุดรธานี 1 12 60 8 82
 สสค.เชียงใหม่ 1 51 302 89 445
 สสค.แพร่ 1 16 4 29
 สสค.เชียงราย 1 4 39 5 50
 สสค.กำแพงเพชร 1 1 3 8
 สสค.ตาก 1 13 6 39
 สสค.เพชรบูรณ์ 1 3 11
 สรพ.8 (ดุสิตฯ 1 10 19 32
 สรพ.5 (ดินแดงฯ 270 49 163 497
 สรพ.1 (บางรักฯ 38 110 149 318
 สรพ.6 (คลองสานฯ 23 38 80
 สรพ.7 (ตลิ่งชันฯ 29 53 177
 สรพ.2 (จอมทองฯ 26 49 37 128
 สรพ.4 (คันนายาวฯ 96 52 47 216
 สรพ.10 29 56 64 160
 สสค.ปทุมธานี 45 69 66 185
 สสค.พระนครศรีอยุธยา 48 69 25 148
 สสค.อ่างทอง 14
 สสค.ลพบุรี 2 2 85
 สสค.ชัยนาท 3 15
 สสค.ตราด 9 1 11
 สสค.ฉะเชิงเทรา 13 38 30 82
 สสค.นครนายก 9 20 8 38
 สสค.สระแก้ว 4 6 7 19
 สสค.นครราชสีมา 98 79 79 267
 สสค.บุรีรัมย์ 11 45
 สสค.สุรินทร์ 13
 สสค.ศรีสะเกษ 2 2 16
 สสค.อุบลราชธานี 18 7 26
 สสค.ยโสธร 2 2
 สสค.ชัยภูมิ 10
 สสค.บึงกาฬ 2 2 7
 สสค.หนองบัวลำภู 7
 สสค.ขอนแก่น 1 41 17 81
 สสค.เลย 19 5 10 36
 สสค.หนองคาย 6 10
 สสค.มหาสารคาม 3 16 1 21
 สสค.ร้อยเอ็ด 2 5 31
 สสค.กาฬสินธุ์ 3 1 11
 สสค.สกลนคร 10 2 12
 สสค.นครพนม 2 14
 สสค.มุกดาหาร 1
 สสค.ลำพูน 1 19
 สสค.ลำปาง 1 10 12
 สสค.อุตรดิตถ์ 1 3
 สสค.พะเยา 5 2 23
 สสค.แม่ฮ่องสอน 2 2 5
 สสค.นครสวรรค์ 50 102 5 159
 สสค.อุทัยธานี 1 1 23
 สสค.สุโขทัย 70
 สสค.พิษณุโลก 2 32
 สสค.พิจิตร 1 40
 สสค.ราชบุรี 1 1 17
 สสค.กาญจนบุรี 2 7
 สสค.สุพรรณบุรี 1 7 56
 สสค.สมุทรสาคร 38 30 42 115
 สสค.สมุทรสงคราม 4 12 6 23
 สสค.เพชรบุรี 1 4 24
 สสค.ประจวบคีรีขันธ์ 11 34 47
 สสค.นครศรีธรรมราช 1 9 2 13
 สสค.กระบี่ 7 8 20
 สสค.พังงา 4 25
 สสค.ภูเก็ต 36 71 138
 สสค.สุราษฎร์ธานี 35 11 39 93
 สสค.ระนอง 1 7 14
 สสค.ชุมพร 6 4 13 24
 สสค.สงขลา 115 110 36 310
 สสค.ตรัง 5 45
 สสค.พัทลุง 3 13
 สสค.ปัตตานี 2 6
 สสค.ยะลา 3 10
 สสค.นราธิวาส 2 6