จำนวนเรื่องที่ลูกจ้างยื่นคำร้องผ่านอินเทอร์เน็ต


แสดงข้อมูลทั่วประเทศ

ข้อมูลสถิติ

 หน่วยงาน รอเจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ ประสานโอน ถอนคำร้อง รวม
 สสค.สมุทรปราการ 626 305 15 140 1111
 สรพ.3 (คลองเตยฯ 39 83 153 247 557
 สสค.ชลบุรี 25 125 24 116 294
 สสค.ระยอง 1 75 172 99 349
 สรพ.8 (ดุสิตฯ 1 10 21 34
 สรพ.9 (จตุจักรฯ 170 54 174 426
 สรพ.5 (ดินแดงฯ 273 49 174 511
 สรพ.1 (บางรักฯ 45 111 167 344
 สรพ.6 (คลองสานฯ 8 43 88
 สรพ.7 (ตลิ่งชันฯ 27 53 178
 สรพ.2 (จอมทองฯ 26 53 39 134
 สรพ.4 (คันนายาวฯ 101 53 56 238
 สรพ.10 16 62 81 170
 สสค.นนทบุรี 83 55 72 242
 สสค.ปทุมธานี 49 70 71 195
 สสค.พระนครศรีอยุธยา 46 74 27 153
 สสค.อ่างทอง 14
 สสค.ลพบุรี 2 85
 สสค.สิงห์บุรี 4 2 8
 สสค.ชัยนาท 3 15
 สสค.สระบุรี 84 9 94
 สสค.จันทบุรี 1 2 12
 สสค.ตราด 1 9 1 12
 สสค.ฉะเชิงเทรา 51 31 83
 สสค.ปราจีนบุรี 17 7 35
 สสค.นครนายก 1 33 7 42
 สสค.สระแก้ว 4 6 7 19
 สสค.นครราชสีมา 92 89 82 274
 สสค.บุรีรัมย์ 11 45
 สสค.สุรินทร์ 13
 สสค.ศรีสะเกษ 2 16
 สสค.อุบลราชธานี 18 7 26
 สสค.ยโสธร 2 2
 สสค.ชัยภูมิ 11
 สสค.บึงกาฬ 2 2 7
 สสค.หนองบัวลำภู 8
 สสค.ขอนแก่น 42 17 81
 สสค.อุดรธานี 13 61 9 84
 สสค.เลย 18 6 10 36
 สสค.หนองคาย 6 10
 สสค.มหาสารคาม 19 1 21
 สสค.ร้อยเอ็ด 2 5 31
 สสค.กาฬสินธุ์ 3 1 11
 สสค.สกลนคร 10 2 12
 สสค.นครพนม 2 14
 สสค.มุกดาหาร 1
 สสค.เชียงใหม่ 68 308 96 474
 สสค.ลำพูน 1 19
 สสค.ลำปาง 11 12
 สสค.อุตรดิตถ์ 1 3
 สสค.แพร่ 16 4 29
 สสค.พะเยา 6 2 24
 สสค.เชียงราย 5 41 9 56
 สสค.แม่ฮ่องสอน 2 2 5
 สสค.นครสวรรค์ 50 102 5 159
 สสค.อุทัยธานี 1 1 23
 สสค.กำแพงเพชร 1 3 8
 สสค.ตาก 1 7 39
 สสค.สุโขทัย 70
 สสค.พิษณุโลก 4 35
 สสค.พิจิตร 1 2 42
 สสค.เพชรบูรณ์ 3 11
 สสค.ราชบุรี 1 17
 สสค.กาญจนบุรี 2 7
 สสค.สุพรรณบุรี 1 7 56
 สสค.นครปฐม 14 73 162
 สสค.สมุทรสาคร 39 30 47 121
 สสค.สมุทรสงคราม 4 12 6 23
 สสค.เพชรบุรี 1 4 24
 สสค.ประจวบคีรีขันธ์ 11 35 1 49
 สสค.นครศรีธรรมราช 4 10 3 18
 สสค.กระบี่ 7 9 21
 สสค.พังงา 4 25
 สสค.ภูเก็ต 33 72 140
 สสค.สุราษฎร์ธานี 38 11 39 96
 สสค.ระนอง 1 7 14
 สสค.ชุมพร 6 4 13 24
 สสค.สงขลา 110 116 38 313
 สสค.ตรัง 5 45
 สสค.พัทลุง 3 13
 สสค.ปัตตานี 2 6
 สสค.ยะลา 3 10
 สสค.นราธิวาส 1 2 7